gregerart.se

      Boka utställningstid

GALLERI GREGER

Ligger i bästa läge på Hornsgats”puckeln” 46 Stockholm

Stockholms  gallericentrum

Lokalen består av 1 utställningsrum på 40m2

Takhöjd 3,34 m

2 stora skyltfönster och glasad ytterdörr ger goda

skylt och exponeringsmöjligheter.

Rummet är liksidigt. Dessutom finns hygienutrymmen

o litet kök.

Vi vänder oss till en krets av utställare inom

Egenproducerade Konstalster

Fast kostnadsersättning för utställning sker veckovis.

Inga provisioner.

Välkommen att ringa 070-5311402

Christina  o  Lars  Greger 

Bildbeskrivning